Blue Flower

De Raes Damclub wisselt van "De Blauwe Zaal" naar de "De Greune zaol Tongerseweg 336 6215AC Maastricht "

We hebben jaren fijn gedamd in Café Aaijt Vroenhove van de blauwe Harmonie maar aangezien het lokaal voorlopig niet op een gebruikelijke manier beschikbaar is hebben we moeten kiezen voor een andere zaal, 350 meter verderop.

Hier zijn 3 ruimtes waarin we gaan dammen.