Blue Flower

In het kader van "Als de mensen niet naar de damclubs komen, komt de damclub naar de mensen toe" vond 9 Oktober een damsimultaan plaats tegen de huisdammers uit Berg en Terblijt.

Deze simultaan werd georganiseerd voor een goed doel, n.l. het bieden van onderwijs aan kansarme kinderen in China.  De deelnemers deden goed hun best want de inzet was €10 per bord. 

Misschien dat het de club een nieuw lid gaat opleveren. Hier is een animatie te zien. De simultaangever deed tijdens een virtuele fietstocht op de koudste dag van het jaar de belofte dit te doen.