Blue Flower

In de nacht van 29 op 30 September is Peter Bronstring op 77 jarige leeftijd in zijn woonplaats Heerlen overleden.

Dit was plotseling want afgelopen dinsdag speelde hij nog een wedstrijd voor de veteranencompetitie die hij winnend afsloot.  Het was niet geheel onverwachts want Peter was al jaren ziek.

In het begin van dit millennium verhuisde Peter van Leiden naar Heerlen vanwege zijn liefde voor Anne.  Hier in Limburg pakte hij zijn oude hobby's weer op en werd in 2008 behalve lid van Eureka ook lid van Raes Damclub Maastricht. Hij speelde daar onderlinge competitie maar werd vooral lid om landelijke competitie te kunnen spelen. Bij de onderlinge was het voor hem even slikken want hij werd in de B-poule geplaatst. Hij bleef elk jaar vertellen dat hem dit een trauma had opgeleverd.

Jaarlijks genoot hij van het Brunssumtoernooi, dat was voor hem het hoogtepunt van de zomer en hij keek er elk jaar reikhalzend naar uit. Wat miste hij het toen het niet doorging als gevolg van de corona.

Peter damde zonder theorie te bestuderen of de computer te raadplegen. Hij had een stevige verdedigingsstijl zich eigen gemaakt maar bleef loeren op fouten van de tegenstander om dan toe te slaan. Zelfs toen zijn gezondheid minder werd bleef hij dammen. Hij wilde nooit medelijden van zijn clubgenoten en was en bleef een optimistische man die genoot van de dingen die hij wel kon en accepteerde wat hij niet meer kon. Tot het einde toe bleef hij grapjes maken tegen zijn teamgenoten en ook in de auto had hij altijd veel plezier. Hij gaf lyrische beschouwingen over het mooie Duitsland als er een uitwedstrijd via Duitsland naar de Achterhoek gemaakt moest worden.

Ook andere sporten interesseerde hem volop, zelf heeft hij voetbalcompetitie gespeeld en ook fietsen door het Heuvelland was aan hem besteed. Op zijn Gazelle met een "gold" accu maakte hij tochten naar Valkenburg, Schin op Geul en fietste uiteindelijk weer naar Heerlen. Toen hij dit niet meer kon schonk hij de fiets aan een dammer die geen groot inkomen had.

Behalve dammen was Peter ook bestuurlijk actief. Toen de PLDB in een bestuursvacuüm  dreigde te komen nam hij de uitdaging aan om de voorzittershamer in handen te nemen. Jarenlang heeft hij als een goede kruidenier op de PLDB winkel gepast.

We verliezen in Peter een fijne damvriend en zullen zijn aanwezigheid heel erg gaan missen en wij wensen Anne en verdere familie heel veel sterkte toe om dit verlies te kunnen verwerken.

Peter bedankt en rust in vrede.