Blue Flower

Woensdag 15 Augustus vond er een onverwachte training in Maastricht plaats. De aanwezigen kozen er niet voor om te dammen maar volgden de partijen van Gijs in het Brunssumtoernooi tegen Jan Snijder, Henk Stoop, Steven den Hollander en Bassouri Ba.

Duidelijk was hoe Gijs de tactiek van zijn partijen afstemde op de tegenstander. Een ingewikkelde opzet tegen Snijder die de draad kwijt raakte.

De mooiste partij vond Gijs zelf die tegen Henk Stoop met een schitterende positionele zet die de overwinning bracht. Henk Stoop was kennelijk bang voor Gijs en werd gedwongen naar het kerkhofveld te gaan wat hem later funest werd.

De mooiste combinatie was die tegen Steven de Hollander. Met name de wijze waarop hij in het nemen van de combinatie een damafname uitbande en dus de enige winnende manier nam,  was van grote klasse. Hij kreeg ook lof op toernooibase maar wellicht dat een opmerking daar "dat het slechts een standaardcombinatie was",  de jury in Brunssum heeft beinvloed.

De partij tegen Ba leeg wel een vervolg op de partij tegen Stoop. Gesterkt door de opgedane kennis uit die partij wist Gijs wel uit de problemen te komen. De partij duurde 10 zetten langer dan op toernooibase staat.

Woensdag 22 Augustus worden 2 partijen voor de veteranencompetitie gespeeld en die dag wordt er net als op 29 Augustus voor het zomertoernooi gespeeld. Woensdag 5 September start de nieuwe onderlinge competitie.