Blue Flower

(verslag van de gevoelsmatig met 9-7 gewonnen , maar formeel met 9-11 verloren wedstrijd tegen Lent door Dennis Joosten)

 

Het was een ietwat druilerige dag…om 9.00 uur ’s ochtends stonden de strijdmakkers Dick en Ger voor de deur…op naar Urmond…op naar Lent…ja, het roemruchte Lent van, pak hem beet, zo een 40 jaar geleden…in 1979 kampioen van Nederland geweest, destijds…u ziet, ook in die tijden speelde geld al een invloedrijke rol in de uitkomst van de competitie…en laat de Maastrichtse hoofdmacht daar nou net niet aan meedoen…(voor zover bekend?!) speelt eenieder voor het plezier, en daar valt geen cent mee te makken…want het plezier is nu eenmaal onbetaalbaar!…welnu, dus op weg naar Lent….verdere uitweidingen zal ik u maar besparen, want er valt toch wel het een en ander te notuleren betreffende de nog te spelen wedstrijd…

 

Ruim op tijd in Lent aangekomen, geen muur te bekennen (zoals in Lunteren), dus dat scheelt alweer het nodige discussiewerk…edoch…een kleine opmerking dient gemaakt te worden, daar anders de geschiedschrijving grof geweld zou worden aangedaan…we waren niet met 10 man aanwezig, doch slechts met 8 man…u leest het goed…8 man!…de tijding was al in Urmond aangekondigd… onze mannen uit België, Valère en Julien, zouden niet achter de door hun zo geliefde borden verschijnen…Valère verscheen wel, maar dan een dag eerder in het ziekenhuis…een bloeding, was de tijding…daardoor kon Julien Kumbi ook niet worden opgehaald vanuit de Europese hoofdstad, Bruxelles, geheten…dus…wiskundig was nog steeds (het wordt hoog tijd dat dat eens verandert) dat 10 man minus 2 man als resultaat 8 man oplevert…daar stonden we dan…dus, met 8 man (?!)…invallers konden niet meer gevonden worden, daar wij het tweede team geen trauma wilde bezorgen…ook wel weer begrijpelijk…

 

U ziet…ik kan nog uren schrijven over de wedstrijd, zonder ook maar een woord te weiden aan het onderwerp…doch ik kan u dit niet aandoen…mijn vingertjes tintelen om aan het daadwerkelijk wedstrijdgebeuren enige alinea’s te wijden…

 

Dus, iets na klokslag 12 uur… Lent had om enige tijd gevraagd inzake de te formeren opstelling…Gijs was zo vriendelijk (of was hij iets te vriendelijk ?) geweest om te vertellen dat we met 8 man waren…dus, na een aantal minuten kwam Lent met zijn opstelling…10 minuten nadat de klok twaalf geregistreerd had, konden de eerste klokken ingedrukt worden…zo geschiedde…

 

Na precies 120 minuten gebeurde datgene wat we al verwacht hadden…4-0 voor de thuisspelende vereniging…actie “inhaalslag” moest worden ingezet…als eerste pion werd meesterspion Bèr ingezet…hij speelde met zwart tegen Joppe Lemmen…het ratingverschil bedroeg ruim 180 punten voordelig voor Joppe, doch Bèr had daar totaal geen boodschap aan…en terecht!...de opening behelsde de eerste grofweg 10 zetten de Kellervariant…om op de twaalfde zet middels het inleidende 22-28 het centrum te gaan bezetten…door onze Bèr te verstaan…op de 23e zet had Bèr al de velden 22, 23, 24 en 25 bezet…daar Joppe zich niet in een eerder stadium uit de inmiddels gerealiseerde KVO uitruilde, zag hij zich gedwongen om de positioneel zwakkere 33-29 ruil uit te voeren…de positie van Bèr werd steeds beloftevoller…nadat de man uit Lent op de 42e zet 48-42 speelde, kon Bèr zijn slag slaan…met 18-22, gevolgd door 17-21 een doorbraak met een zekere winst…doch hij speelde eerst 17-21, en vervolgens 21-27…in het hieruit volgend slagsalvo wist Joppe er nog een remise uit te halen…5-1…

 

Eric, u weet wel, de held van twee weken geleden, trof ook nu weer een niet bepaald makkelijke tegenstander aan…Maarten Nas is de naam…de tweede man van Lent…ook nu was het ratingverschil wederom ruim 110 punten voordelig voor Lent, doch ook Eric weet wel wat dat allemaal waard is na zijn zege twee weken tevoren…de eerste vijf zetten waren wederom aan Keller gewijd om op de 6e zet door Maarten af te wijken middels de ruil 29-24…een poging werd ondernomen om onze man op te sluiten in een KVO stelling, doch Eric wist dit subtiel te ontwijken om zich vervolgens meer en meer op het centrum te richten…opvallend was dat het merendeel van de ruilen door Maarten geïnitieerd werd…of door onze Eric afgedwongen werd…het is maar hoe je er tegen aan wenst te kijken…hoe dan ook…na 40 zetten werd tot remise besloten…6-2…

 

Onze scribent, verantwoordelijk voor dit geklad op het virtuele papier, trof de ruim 150 rating punten hogere Marco van Bronswijk… went u zich er maar aan…de tegenstanders hebben standaard stuk voor stuk een hogere rating dan ons…na een 1. 33-29  19-23 2. 39-33  14-19 etc. opening bediende de tegenstander zich op de 5e zet van de ruil ingezet door 29-24…er werd vervolgens omzichtig naar een klassieke stand geschoven waarbij het evenwicht niet verstoord werd…in een 4 om 4 stand werd de remise getekend…7-3…

 

Vervolgens was het de beurt aan onze Gijs…in tegenstelling tot hetgeen geschreven werd in voorgaande alinea, zowaar een tegenstander van nagenoeg gelijke rating met Gijs…daarvoor hebben we Gijs!...Gert van Willigen moest het maar gaan rooien tegen onze sterspeler…met een soortgelijke opening zoals de opening van de scribent, althans de eerste 6 zetten, leidde het vervolg tot een ruilwisseling…Gert, met zwart spelend, zocht veld 27 op, hetgeen door Gijs twee keer aangevallen werd om vervolgens de schijf af te ruilen…zodoende kwam de korte vleugel van Gert onder druk te staan…insluitende bewegingen werden op het bord getoverd door Gijs om de omsingeling te completeren…om vervolgens het geheel vakkundig af te maken…7-5…

 

Dick Huitink nam het op tegen de (hoe kan het ook anders!) bijna 160 ratingpunten hogere Joop Geurts…na een 1. 32-28  19-23 opening werd het klassieke pad gekozen…na enkele ruilen, geïnitieerd door Dick, speelde Joop op de 27e zet 13-18…gevolgd door de ruil 28. 28-22  17x28  29. 33x13  9x18…dan, op de 39e zet deed Joop 13-18…hier had Dick de beslissende klap kunnen uitdelen door 26-21 te spelen…een gewonnen stelling…echter…er werd 33-28 gespeeld…uiteindelijk haalden beide heren een dam, waarbij Dick op zet 54 alsnog de mogelijkheid werd geboden de strijd in zijn voordeel te beslissen…het geschiedde niet…waardoor Joop via een 5 om 4 de remise wist af te dwingen…8-6…

 

0Toen gebeurde er iets vreemds…de partij tussen Karel en Eep van Manen…niet dat de partij tot het vreemde behoorde…maar wel dat we eindelijk een tegenstander gevonden hadden die een lagere rating had dan de onze…Eep moest het met een veertigtal ratingpunten minder doen…een alternatieve opening werd gespeeld door Eep, waarbij 4 schijven werden geruild en hij een randschijf moest nemen…vervolgens ging Karel steeds meer het centrum beheersen, waarbij zijn tegenstander de randen op zocht…na ruim veertig zetten bezette hij bijna continu, met zwart, de velden 28 en 29…de tegenstander voortdurend onder druk zetten…dit leidde na 62 zetten tot de overwinning…8-8…

 

Was het dan toch nog mogelijk…een 10-10 uit de strijd nemen?…

 

Andy trof houwdegen Chris Roeleven…al een leven lang bij Lent…zover ik mij kan herinneren…Andy trok met zijn troepen het centrum op…de 29e zet leverde een 3 om 3 op…6 schijven van het bord…opgeruimd staat netjes…vervolgens werd het gesloten klassiek…na enkele ruiltjes, over en weer, stonden er nog 12 schijven op het bord…het evenwicht werd niet meer verbroken…9-9…

 

En dan…als laatste…onze nieuwste aanwinst…Ger…die speelde tegen de sterkste van het hele gezelschap dat zich Lent mocht noemen…Steven Wijker is de naam…1400 rating…winnaar Brunssum Open 2008…ratingvoordeel maar weer eens 250 punten…de eerste 9 zetten stormde Ger naar voren…naar veld 24, met wit spelend…om met de 10e zet enige stabilisatie te garanderen door de terug ruil 29-23 er in te gooien…het werd een strijd tussen het centrum, toebehorend aan Ger, en de flanken, toebehorend aan Steven…na enkele ruilen bleef het toch ietwat onorthodox…een twee om vier, uitgevoerd door Steven, kondigde het begin van de eindstrijd aan…uiteindelijk belandde er 4 Lentse schijven tegen 4 Maastrichtse schijven…wel, met doorbraak voor Lent…na een marathonpartij van maar liefst 69 zetten moest Ger de hand geven…11-9…

 

Het enige dat ik nog kan zeggen na mijn vakantie in Duitsland en Oostenrijk…wie konnte es passieren??

 

Uw scribent