Blue Flower

Woensdag 15 Augustus vond er een onverwachte training in Maastricht plaats. De aanwezigen kozen er niet voor om te dammen maar volgden de partijen van Gijs in het Brunssumtoernooi tegen Jan Snijder, Henk Stoop, Steven den Hollander en Bassouri Ba.

Duidelijk was hoe Gijs de tactiek van zijn partijen afstemde op de tegenstander. Een ingewikkelde opzet tegen Snijder die de draad kwijt raakte.

De mooiste partij vond Gijs zelf die tegen Henk Stoop met een schitterende positionele zet die de overwinning bracht. Henk Stoop was kennelijk bang voor Gijs en werd gedwongen naar het kerkhofveld te gaan wat hem later funest werd.

De mooiste combinatie was die tegen Steven de Hollander. Met name de wijze waarop hij in het nemen van de combinatie een damafname uitbande en dus de enige winnende manier nam,  was van grote klasse. Hij kreeg ook lof op toernooibase maar wellicht dat een opmerking daar "dat het slechts een standaardcombinatie was",  de jury in Brunssum heeft beinvloed.

De partij tegen Ba leeg wel een vervolg op de partij tegen Stoop. Gesterkt door de opgedane kennis uit die partij wist Gijs wel uit de problemen te komen. De partij duurde 10 zetten langer dan op toernooibase staat.

Woensdag 22 Augustus worden 2 partijen voor de veteranencompetitie gespeeld en die dag wordt er net als op 29 Augustus voor het zomertoernooi gespeeld. Woensdag 5 September start de nieuwe onderlinge competitie.

Woensdag 4 juli a.s. start wederom het traditionele zomertoernooi waar alle Belgische en Limburgse dammers gratis aan mee mogen doen. Velen doen dit als voorbereiding op het Brunssumtoernooi, anderen als voorbereiding op de nationale competitie en weer anderen omdat ze ook in de zomer willen blijven dammen en dan eens niet tegen een clubgenoot willen spelen. Wekelijks wordt er om 20.00 gestart nadat Gijs om 19.55 uur de paringen van de aanwezigen bekend maakt. Om in aanmerking te komen voor het royale eervolle prijzenpakket moet men minstens 5 partijen hebben gespeeld en er wordt volgens een moyenne systeem gespeeld. Het toernooi wordt in de maanden juli en augustus gespeeld.

 

Hoewel de zomer zijn intrede heeft gedaan wordt er nog wekelijks volop gedamd voor de diverse competities. Velen zijn al nagenoeg uitgespeeld voor de gewone competitie waar de strijd om plaatsen 1,2, 3 en 4 nog niet helemaal beslist is.

Uiteraard worden er dan ook voor de schaduwcompetitie gespeeld want bij gelijk eindigen in de gewone competitie beslist de schaduwcompetitie.

Verder zijn de kwartfinales voor de Pie Boosten bokaal al gespeeld en de loting voor de halve finales verricht. De volgende week treffen Erik de Gouw en Gijs Schoenmakers elkaar en het andere duel is de strijd tussen Haije Kroodsma en Dré Verheggen.

Erik en Haije gaan bij remise door naar de volgende ronde en bedenk dan maar dat voor de gewone competitie Erik al won en remise speelde tegen Gijs en Haje ook won van Dré. De volgende week volop spanning dus. Een week later volgt de finale en dan zal Pie Boosten de bokaal hoogstpersoonlijk zelf komen uitreiken.

Woensdag 27 juni was de jaarvergadering van Raes Damclub Maastricht.

De belangrijkste besluiten waren dat de onderlinge competitie van de club komend jaar een dubbelrondige competitie wordt mede omdat vrijwel iedereen gaat meedoen aan het persoonlijk kampioenschap van de PLDB dat maandelijks op 1 woensdagavond in Maastricht wordt gehouden, vanaf November. Verder werd besloten om de volgende week wederom te starten met de zomercompetitie.

Verder werd er uitgebreid stilgestaan bij de prestaties van de teams en de huldiging van de kampioenen en dit jaar voor het eerst de bekerwinnaar.

Peter Bronstring , die afwezig was, werd gehuldigd als winnaar van het "bergklassement" , in de nationale competitie had hij gespeeld met een rating die maar liefst 185 punten meer was dan zijn echte rating.

Met name de clubkampioen en bekerwinnaar, Gijs Schoenmakers werd in het zonnetje gezet vooral omdat hij de Pie Boosten bokaal mocht ontvangen van Pie Boosten zelf. Ondanks dat Pie niet meer damt volgt hij de club nauwlettend op de voet en was hij ook present op het verjaardagsfeest van Cees. Hij was ook zeer vereerd dat we de bokaal naar hem genoemd hebben, zo zeer zelfs dat hij persoonlijk voor een beker zorgde en het bijbehorende plaatje graveerde.

 

De jaarvergadering wordt gehouden op woensdag 27 juni a.s. om 20.00 uur. De agenda en bijbehorende stukken zullen U op tijd worden toegestuurd.